Közzétételi Lista | JMK Óvoda

Közzétételi lista 2020/2021

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

 

Óvodánkban 8 csoport működik, homogén csoportokkal.

 

Étkezés térítési díj: 587, 27 Ft/nap

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2015. szept. 1- től hatályos módosítása alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeken kívül a három vagy több gyermeket nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek szüleinek sem kell fizetniük az óvodai étkezést.

 

Ingyenessé válik a gyermekétkeztetés továbbá az egy- ,és kétgyermekes családok számára is, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130%-át, ami 2020-ban 139.185 Ft.

 

Az intézmény nyitva tartási rendje:

 

Az óvoda 5 napos, hétfőtől péntekig tartó munkarenddel üzemel, 6-18 óráig. 
Összevontan 6:00- 7.30-ig, illetve 16.30- 18:00-ig egy-egy csoportban vannak a gyermekek. 
Az ettől eltérő nyitva tartási rendtől való eltérésre a fenntartó adhat engedélyt.

  

Éves munkaterv alapján tervezett jelentősebb rendezvények, események:

A 2020/2021-es nevelési évben a közös, nagy létszámú programok a járványhelyzet miatt elmaradnak. Ezeket lehetőség szerint tavasszal bepótoljuk.

Október 2.- Állatok Világnapja
November - Őszi vásár 
December 4.- Mikulás 
Adventi időszak és karácsony november 30-től dec. 16-ig.
Farsang február elején
Az 1848-as szabadságharc ünnepe márc. 15-e hete. 
Zöld ünnepek ( Víz világnapja, Föld napja, Madarak és Fák napja) 
Húsvét (nyuszivárás)- április első hetében 
Anyák napi köszöntő- május eleje 
Kihívás napja május 26.
Évzáró a nagycsoportokban, búcsú az óvodától- május vége 
Gyermeknap- május vége, június eleje 
Ovi-zsaru program- időpont egyeztetéssel 
Apák napja- jún. 7-i héten

 

Személyi feltételek

Óvodapedagógusok száma, végzettsége

A JMK óvodában a 2020/2021-es nevelési évben az óvodavezetővel együtt 16 felsőfokú végzettségű óvodapedagógus dolgozik.

Hat kolléganő rendelkezik szakvizsgával, négy pedagógusnak másik diplomája is van

( TE edzői, tanítói diploma, gyermekjogi szakember, néptánc oktató).

Két fő mesterpedagógus, 9 fő Ped/II besorolású (1 ebben az évben lett teljesítve) és két gyakornokunk van.

A pedagógiai munkát segítők száma 13 fő.

Munkánkat segíti még:

Létszámadatok a 2020.október 1-i állapot szerint:

csoport

korosztály

létszám

számított

1.
Nyuszi

4-5 évesek

21 fő ( 2fő SNI)

24 fő

2.
Süni

6-7 évesek

19 fő

19 fő

3.
Őzike

4-5 évesek

23 fő

23 fő

4.
Virág

3-4 évesek

19 fő

19 fő

5.
Kenguru

6-7 évesek

17 fő

17 fő

6.
Maci

5-6 évesek

25 fő

25 fő

7.
Méhecske

5-6 évesek

24 fő ( 1fő SNI)

26 fő

8.
Madárka

3-4 évesek

21 fő ( 1fő SNI)

22 fő

                                                 Rácz Ágnes óvodavezető

 

A 2019. évi tanfelügyelet eredménye az alábbi linken olvasható: 2019. évi tanfelügyelet eredmény


 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

2021. áprilisában tartunk a szülőknek tájékoztatást két alkalommal, melynek pontos időpontját a későbbiekben határozzuk meg.

 


A beiratkozásra meghatározott idő

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodai 
előjegyzésre április 20. és május 20. között kerül sor a 
fenntartó által 
meghatározott időben. Egyébként a felvétel a férőhely függvényében 
egész évben folyamatos. 
Óvodába a 3. életévét betöltött gyermek járhat. 
Az óvodai nevelés szakasza 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig 
tart. 
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és 
az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 
A pontos időpontról és a beíratkozás menetéről az aktuális időszakban az óvodában elhelyezett plakáton és a honlapunkon kapnak információt.